Formularz rejestracyjny


Dane


Adres w Holandii


Adres za granicą


Znajomość Języków


Prawo jazdy


Pozostałe


Wypełniła wszystkie wymagane dane osobiście i zgodnie z prawdą oraz że odbyło się to dobrowolnie;
Zgadza się z tym, że Uitzendburo Atik BV z Roosendaal potrzebuje tych danych, aby udostępniać ewentualne oferty pracy tymczasowej;
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uitzendburo Atik BV w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym na przekazywanie tych danych potencjalnym pracodawcom, zarówno teraz, jak i w przyszłości;
Wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych w celu otrzymania oferty (tymczasowego) zatrudnienia;
Udziela Uitzendburo Atik BV zezwolenia na przechowywanie tych danych przez okres nieprzekraczający jednego roku;
Zgadza się z tym, że ma prawo zatrzymać proces rekrutacji i zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Można to zrobić drogą mailową na adres uren@atik.nl;
Udziela Uitzendburo Atik BV zezwolenia na wysyłanie drogą mailową newsletterów i informacji o przyszłych wakatach.