Inschrijfformulier


Personalia


Adres Nederland


Adres Buitenland


Beheersing Talen


Rijbewijs


Overige


Dat alle gevraagde gegevens door werkzoekende in persoon naar waarheid zijn ingevuld en dat dit vrijwillig is gebeurd;
Akkoord te gaan dat Uitzendburo Atik BV uit Roosendaal deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van tijdelijk werk;
Toestemming te verlenen voor het verwerken van zijn persoonlijke gegevens door Uitzendburo Atik BV, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst;
Toestemming te verlenen voor het ter beschikking stellen van zijn gegevens om een aanbod te kunnen krijgen voor een (tijdelijke) aanstelling;
Toestemming te verlenen aan Uitzendburo Atik BV om de gegevens maximaal 1 jaar te bewaren;
Akkoord te gaan met het recht om het wervingsproces stop te zetten en zijn persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Dit kan per e-mail gericht aan uren@atik.nl;
Toestemming te verlenen aan Uitzendburo Atik BV om per mail nieuwsbrieven en informatie over toekomstige vacatures te versturen.